Committee members

Co-Chairs
Christine Ambrosone
Peter T Campbell
Montserrat Garcia-Closas
Shuji Ogino
Timothy Rebbeck
 
Program and Awards Committee
Song Yao, Chair
Emma Allott
N Sertac Kip
Molin Wang
Xuehong Zhang
(TBD)

Meeting Co-Organizers
Koichiro Haruki
Shuji Ogino