Committee members

Co-Chairs
Christine Ambrosone
Peter T Campbell
Montserrat Garcia-Closas
Shuji Ogino
Timothy Rebbeck


Program and Awards Committee (including session chairs)
Song Yao, Chair
Jan Heng
N Sertac Kip
Stella Koutros
Molin Wang
Xuehong Zhang
 

Meeting Co-Organizers
Koichiro Haruki
Shuji Ogino
Tomotaka Ugai